25. oktober 2023 19:00
Caroline Mathildesalen i Trommen er reserveret dog forventer vi at ændre til større lokaler.
null Foto: null
Der afholdes årsmøde 2023 i henhold til DNs forretningsorden.
Mødet indledes med et foredrag med Jens Peder Jeppesen om "Det unikke Øresund".
Jens Peder Jeppesen er
Akvarie- og museumschef

25. oktober 2023 19:00 - 21:30

Der afholdes årsmøde 2023 i henhold til DNs forretningsorden.
Mødet indledes med et foredrag med Jens Peder Jeppesen om "Det unikke Øresund".
Jens Peder Jeppesen er
Akvarie- og museumschef

Der er gratis adgang til foredraget, alle interesserede er velkomne.
Efter foredraget er der årsmøde for medlemmer.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Stk. 4. Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig