20. november 2023 19:00
3400 Hillerød, Fredensvej 12B
Børn undersøger dyrelivet Foto: Michael Liesk
Alle er velkomne til DN Hillerøds årsmøde den 20. november kl. 19.00-22.00 i Kedelhuset bag biblioteket.
Inden selve årsmødet har vi valgt at sætte fokus på vores spilde- og drikkevand og på de udfordringer, der venter os i de kommende år.

20. november 2023 19:00 - 21:00

Formanden Michael Liesk starter med at byde alle velkommen. Herefter vil Peter Underlin direktør Hillerød Forsyning og Louise Colding Sørensen. fmd. for Miljø, Klima og Natur i Hillerød Kommune, gøre os klogere på:
-Hvordan sikre vi rent drikkevand for fremtiden i Hillerød?
-Rensning, genbrug og forbrug af drikkevand.
-Hvordan imødekommer vi de øgede krav til rensning af spildevandet?
-Ny mulighed for en obligatorisk separat kloakering.
Bagefter vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med foredragsholderne.
Efter en kort pause starter selve årsmødet. Alle er velkomne til at deltage, men det er kun medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, der har stemmeret.
Michael Liesk indleder selve årsmødet med:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning /ordet frit.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Forslag fra medlemmer. Forslag skal være formand i hænde den 12.
november.
5.Eventuelt.
Den fulde dagsorden bliver udleveret på selve mødet.

DN Hillerød
  • Tilmelding ikke nødvendig