7. november 2023 19:00
5700 Svendborg, Skolegade 2
Ørkildskolen, afd. byen, Skolegade 2, Svendborg
Foto: Leif Bisschop-Larsen.
DN Svendborg indbyder til årsmøde 2023 med oplæg af projektleder og naturmedarbejder i Assens Kommune, Jannik Seslef.

7. november 2023 19:00 - 22:00

Han vil fortælle om sine gode erfaringer med at inddrage lodsejere i etablering af bl.a. vådområder og lavbundsprojekter samt i et nyt skov- og naturområde, der skal sikre rent drikkevand, optage CO2 og reducere udledning af kvælstof til havet.
Efter projektet første jordfordeling skifter mere end 600 hektar jord ejer. - Det er ret unikt, at så mange lodsejere vælger at deltage i en så stor øvelse med at bytte jord på kryds og tværs, fordi de kan se potentialet og samtidig opnår erhvervsmæssige fordele, siger Jannik Seslef.
Når området er etableret, vil det reducere udvaskning af kvælstof til Odense Fjord med mindst 10 ton pr. år. Det vil gavne klimaet ved at optage CO2 og samtidig beskytte en af landets største kildepladser for grundvand.

Efter oplægget er der årsmøde og valg til bestyrelsen.
Undervejs serverer vi lidt at spise og drikke.

Alle er velkomne.
Kun DN-medlemmer har stemmeret.

Kontaktperson er René Lund Chetronoch
mail: rlc.dn.svendborg@gmail.com
tlf. 2711 0544.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig