15. november 2023 19:00
9460 Brovst, Damengvej 2
Brun mosaikguldsmed Foto: null
Årsmødet indledes med et foredrag om Vejlernes vilde natur, ved Jørgen Peter Kjeldsen. Der er gratis adgang til foredraget, alle interesserede er velkomne. Efter foredraget og kaffepause, er der årsmøde for medlemmer.

15. november 2023 19:00 - 22:00

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 4. Forslag fra medlemmer. 5. Eventuelt. Medlemsforslag som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet. Foredragsholderen har boet ved Vejlerne i 35 år, hvor han har fulgt naturens udvikling igennem en spændende tid. Med Aage V. Jensen Naturfonds erhvervelse af reservatet midt i 1990erne blev der sat gang i målrettede tiltag for forbedring af naturtilstanden, og samtidig er offentlighedens mulighed for at opleve sumpnaturen på tæt hold blevet forbedret, i kraft af mange nye tårne, skjul og stier/gangbroer. Vejlerne demonstrerer på overbevisende måde at plads er afgørende for udviklingen af stor natur med tilhørende specialiserede arter, som her finder optimale betingelser. Foredraget vil blive ledsaget af mange fotos fra reservatet.

Damengvej 2, Brovst 9460

DN Jammerbugt
  • Tilmelding ikke nødvendig