8. november 2023 19:00
7330 Brande, Fasterholtvej 36
I Fiskemesterboligen
Årsmøde i DN Ikast-Brande kl. 19.00-21.00
Først afholdes et kort årsmøde, som afløses af Erik Kavin, som holder foredrag om Historien i blomsten. Om
Blomsters kulturhistorie - blomstersprog, blomster navne og lidt om julens blomster

8. november 2023 19:00 - 21:30

Vi mødes i Harrild Hedes naturcenter til en god aften med naturen i centrum.

19:00-20:00 Årsmødeafvikling med valg
1. Valg af Dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at reducere bestyrelsen til at være 9 bestyrelsesmedlemmer.
4. Forslag fra medlemmerne

5. Eventuelt

20:00-21:00 Indlæg fra Erik Kavin om Historien i blomsten. Om
Blomsters kulturhistorie - blomstersprog, blomster navne og lidt om julens blomster.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig for forplejning.

DN Ikast-Brande
  • Tilmelding

    Tilmelding til Formand Maria Mosegaard Mortensen på 60244799