12. september 2019 19:30
5853 Ørbæk, Ravnholtvej 57C
Smedien, over for Ravnholtvej 57C, 5853 Ørbæk.
På Ravnholt er der gode muligheder for at se fire arter: Vandflagermus, pygmæflagermus, sydflagermus og evt. brunflagermus. De er forskellige i størrelse og de jager insekter forskellige steder:i fri luft, tæt ved træer og buske eller over vand.
Turleder:: Biolog Lasse Jakobsen, forsker ved SDU

12. september 2019 19:30 - 12. september 2019 22:00

Flagermus flyver om natten i mørke, så de er svære at opdage. På turen benyttes flagermusdetektorer til at finde de mange flagermus. Detektorerne udnytter, at flagermus orienterer sig i mørke ved hjælp af et ekkolodsystem. De sender korte skrig ud i luften og lytter efter de ekkoer, der kommer tilbage fra omgivelser og fra deres byttedyr, insekterne. Skrigene er så høje toner, at mennesker ikke kan høre dem, men i flagermusdetektorer transformeres skrigene til lyde, vi kan høre.
Da flagermus således ikke alene kan flyve, som de eneste pattedyr, men også kan jage i mørke, har de adgang til de mange natlevende insekter, som ikke jages af fugle. Det er sandsynligvis forklaringen på flagermus’ succes. I Danmark har vi 13-14 arter af flagermus. De lever alle af insekter. De er i dvale om vinteren. De sover fra det sene efterår indtil temperaturen om foråret bliver høj nok til at insekterne kommer frem, typisk midt i april måned.

Ravnholtvej 57, Ørbæk 5853

Tilbage til søgningen
DN Nyborg
  • Tilmelding

    skriv til nyborg@dn.dk eller ring til Pia Jørgensen 25373042