16. november 2023 19:00
DN Vesthimmerland holder Årsmøde torsdag den 16 november 2023 i Den Jyske Rosenparks Pavillon i Aalestrup

16. november 2023 19:00 - 21:30

Mødet kommer til at omhandle biodiversitet og arealanvendelse i kommunen.
Borgmester Per Bach Laursen, vil fortælle om fremtidens arealanvendelse i Vesthimmerlands Kommune hvor klima og biodiversitet tilgodeses, sammen med produktion af fødevarer, skovrejsning, turisme og bosætning i både by og land.

Program:

19.00 – 19.45 Formand Jakob Kortegaard byder velkommen og giver ordet til Borgmester Per Bach Laursen, som vil fortælle om fremtidens arealanvendelse i Vesthimmerlands Kommune.

19.45 - 20.00 Spørgsmål til Borgmester Per Bach Laursen

Kaffe og kage

20.15 – 21.00 DN-Vesthimmerlands årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal indsendes til Jakob Kortegaard jkortegaard@gmail.com inden den 08/11 - 2023.

Gratis deltagelse


Dagsorden i følge DNs vedtægter §5 stk 4. er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuel

DN Vesthimmerland
  • Tilmelding ikke nødvendig