30. september 2023 09:30
Mødested oplyses ved tilmelding
Klokkelyng Foto: Merete Vigen Hansen
DN Varde besøger Klelund for at høre om arbejdet med at øge biodiversitet. Michael Rasmussen, Driftsleder, vil guide os rundt i plantagen og fortæller om de mange tiltag der de seneste år er iværksat, med det overordnede formål at øge den biologiske mangfoldighed.

30. september 2023 09:30 - 12:00

DN Varde besøger Klelund for at høre om arbejdet med at øge biodiversitet. Michael Rasmussen, Driftsleder, vil guide os rundt i plantagen og fortæller om de mange tiltag der de seneste år er iværksat, med det overordnede formål at øge den biologiske mangfoldighed. Michael vil fortælle om hvad indhegningen af Klelund Dyrehave betyder for faunaen og hvilken betydning de store pattedyr har for naturplejen og den biologiske mangfoldighed. Kørsel i egne biler.
Mødested oplyses ved tilmelding.

Arr. Danmarks Naturfredningsforenings Varde afdeling i samarbejde med Michael Rasmussen, Driftsleder, Klelund

DN Varde