12. november 2023 10:00
2970 Hørsholm, Mortenstrupvej 60
Vi mødes hvor Mortenstrupvej krydser Usserød Å
Køerne på engen i Usserød Ådal Foto: Else Marie Jonsson
Hvis du har lyst til at vide mere om naturen langs Usserød Å vil DN Hørsholm gerne invitere til en travetur langs åen hvor vi oplever naturen i november og hører lidt om åens historie.

12. november 2023 10:00 - 12:30

Farverne i naturen omkring åløbet er typiske for efteråret meget varierende og der er hist og her overraskelser for den som færdes opmærksomt i naturen.

Åen har gennem fredning og genslyngning af forløbet opnået karakter af et attraktivt naturområde med masser af liv. Naturen er fredet og fuglelivet trives. Engang var formålet med åens vand at drive møllerne , nu er det mere rekreativt og der gøres mere for at øge diversiteten i form af små biotoper der kan tiltrække fugle og dyr.
Hørsholm Kommune har netop i kommunalbestyrelsen vedtaget en ny plejeplan for området og den åbner muligheder for endnu flere naturværdier.

Vi starter turen fra Mortenstrupvej, der hvor vejen krydser åen kl. 10.00
Turens varighed er ca. 2 timer og vi slutter der hvor vi startede.

Turen er åben for alle.

Fugttålende fodtøj anbefales.

Mortenstrupvej 60, Hørsholm 2970

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig