4. oktober 2023 19:00
9520 Skørping, Røde Møllevej 4
Urørt skov bidrager til biodiversitet og binding af klimagasser. Foto: Janne Hansen
Det er besluttet, at 30 procent af arealet skal være beskyttet natur, hvoraf de 10 procent skal være særligt beskyttet. En forsker fra Aarhus Universitet fortæller, hvor disse arealer bør ligge og hvorfor, og en lokalpolitiker fortæller om kommunens planer og ambitioner på dette område.

4. oktober 2023 19:00 - 21:00

HVOR OG HVORFOR? Forskere fra Aarhus Universitet har et bud på, hvor de beskyttede naturarealer bør ligge og hvorfor – også i Rebild Kommune. Hvilke kriterier ligger til grund for betegnelserne ”beskyttet” og strengt beskyttet” og hvilke muligheder, barrierer og synergier er der?

HVAD VIL KOMMUNEN? Rebild Kommunes ”Vores Klimaplan” lægger op til, at der skal etableres mere grøn energiforsyning og at der skal rejses skov. Hvor og hvordan skal dette effektueres og hvordan bliver der taget hensyn til naturen, herunder en udvidelse af arealet med beskyttet natur som EU foreskriver? Hvad er kommunens ambitioner og konkrete planer med hensyn til at beskytte og genskabe natur i Rebild Kommune? F.eks. udtagning af lavbundsarealer og anden produktionsjord, støtte til etablering af naturnationalpark, Lindenborg Å-projektet, beskyttelse af de områder, der er foreslået i rapporten fra AU.

Røde Møllevej 4, Skørping 9520

DN Rebild
  • Tilmelding ikke nødvendig