28. november 2023 19:00
Mødelokale Romanen Haslev Bibliotek
Årsmødet er en slags generalforsamling, hvor den lokale bestyrelse fortæller om arbejdet det forgangne år. Det er også her, der vælges medlemmer til afdelingens bestyrelse.

28. november 2023 19:00 - 22:00

Årsmødet indledes med et oplæg af miljøjournalist Kjeld Hansen

Næppe nogensinde før har vi haft så lidt natur i Danmark. Aldrig før har så mange dyr, insekter og planter været truet af udryddelse herhjemme, hvis de da ikke allerede er forsvundet. I havet gisper fiskene efter ilt og store dele af havbunden er dækket af slam.
På årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening Faxe afdeling vil miljøjournalist Kjeld Hansen fortælle om årsagerne hertil, og om hvordan vi kan rette op på det.
Kjeld Hansen vil i sit indlæg også tale om miljøtilstanden i både Køge og Faxe Bugt.

Efter indlægget vil der være en lille pause, hvor DN byder på en lille forfriskning.

Derefter årsmødet med denne dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens årsberetning.
• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
• Forslag fra medlemmerne.
• Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand 8 dage inden mødet.

DN Faxe
  • Tilmelding ikke nødvendig