2. december 2023 10:00
4000 Roskilde, Slæggerupvej 215
Der plantes træer med spiselige frugter til skovhaven Foto: Michael Branebjerg
Ågård er under omlægning fra traditionelt dansk landbrug til permakultur med udstrakt naturhensyn og perspektiver for også klimamæssigt bæredygtig dyrkning i en fremtid, der kræver andre metoder end dem, der er ved at bringe os i stor forlegenhed.

2. december 2023 10:00 - 14:30

Hjælp med at plante træer mm. på Ågård, Slæggerupvej 215, 4000 Roskilde.
Der er formentlig spader nok til alle, men spørg gerne Michael.
Tag selv madpakke og arbejdshandsker med.
Der vil være kage og varm kaffe og te.
mail senest mandag d. 27. nov. til slaeggerupvej215@gmail.com hvis du kan komme lørdag d. 2. dec. kl. 10-14.30

Ågård anbefaler desuden disse arrangementer:
Torsdag d. 9. nov. kl. 17-19 i Orangeriet i Byen hus i Roskilde
NOAHs arrangement om lokale regenerative landbrug her i nærheden. Se NOAHs og DN Roskildes facebøger.
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningRoskilde/

Torsdag d. 30. nov. kl. 18-21 på INSP i Roskilde
Først fællesspisning og dernæst arrangement om miljø, biodiversitet, klima og samfund v Niels-Simon Larsen med bogen "Grøn Ånd i det bæredygtige samfund”.
I hvilken retning skal den grønne bevægelse gå?
Kan og skal vi samtidig med at holde os til vores egne små grupper finde et fællesmål, der ender ud i en helt anden samfundsmodel?

DN Roskilde