27. maj 2019 17:00
Vi mødes på p-pladsen overfor Lille Lyngby Kirke.
Aftenturen i Lille Lyngby mose starter på P-pladsen overfor kirken, hvor vi også slutter ca. 3 timer senere. Turleder Rene`Andersen, som har et stort og mangeårig kendskab til området, guider os ud til engene omkring Alten og Bjerget.

27. maj 2019 17:00 - 27. maj 2019 20:00

Lille Lyngby Mose er på 235 ha og blev fredet i 1989. Mosen er en del af et Natura 2000 område på grund af de store naturværdier. Der er gennem årene udført naturpleje og naturgenopretning i området af både private, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune. Fredningen er en såkaldt "status quo fredning", hvilket betyder, at der ikke må ændres noget på arealet. Der er kun offentlig adgang til en del af fredningen.

Tilbage til søgningen
DN Hillerød
  • Tilmelding

    Da vi max. kan være 30 personer på turen, ser vi gerne at du tilmelder dig på: monet1221@me.com