16. juni 2019 10:00
Fra Svenstrup følges Dall Møllevej over jernbanebroen. Kør ind ad 1. markvej t.h.
Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening. Lokale dyreholdere sørger for, at engen bliver afgræsset. Vi følger hvert år, hvilke vilde planter der dukker op.

16. juni 2019 10:00 - 16. juni 2019 12:00

Fredes eng i Svenstrup blev delvis ryddet for trævækst i forbindelse med, at Dall Møllevej blev ført over jernbanen. Veluxfonden har i 2017 givet støtte til hegning af engområdet som et Grønt Guld projekt gennem Danmarks Naturfredningsforening. Lokale dyreholdere sørger for, at engen bliver afgræsset. Med i projektet hører, at områdets planteliv nøje bliver fulgt i en 5-årig periode, og at græsningens betydning formidles til alle. På arealet er der krat, rørskov, natur- og kultureng, kilde, vandløb og et par søer. To 0-parceller er frahegnet, så de ikke bliver afgræsset. Det illustrerer tydeligt afgræsningens virkning.

Tilbage til søgningen
DN Aalborg
  • Tilmelding ikke nødvendig