16. juni 2019 10:00
4295 Stenlille, Lårupvej 36
Grusareal bag laden ved Bodal Gods; Lårupvej 36, 4295 Stenlille
Tur til Sandlyng Mose i forbindelse med Vilde blomsters dag d. 16. juni 2019.

16. juni 2019 10:00 - 13:00

Tur til Sandlyng Mose i forbindelse med Vilde blomsters dag d. 16. juni 2019.
Vi tager en tur til en Tur til en højmose, hvor vandstanden er søgt genoprettet i 2017 ved isætning af membraner og skot i vandløb. Projektet ”Østdanske Højmoser” i Store Åmose tovholdes af Sorø Kommune, og finansieres gennem EU’s LIFE program. Vi ser, hvad vi kan finde af moseplanter, dværgbuske, sphagnum-arter mv.

Turledere: Biolog Jan Woollhead og Biolog Line Magnussen, Sorø Kommune

Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forening

Lårupvej 36, Stenlille 4295

DN Sorø
  • Tilmelding ikke nødvendig