1. september 2024 12:00
Ishuset ved Damhussøen.
Sejllads på Damhussøen fra tidligre år. Foto: Hans Preisler
Naturoplevelser og oplysning omkring sø og eng og aktiviteter.

1. september 2024 12:00 - 16:00

Følgende aktiviteter:
Spil naturbingo med Danmarks Naturfredningsforening København
Energi og Vand sejler ture på Damhussøen
Skybrudsplaner i området. Hofor viser plancheudstilling om overløbsbygværket Spangen
Harrestrup Å-projektet.
TMF viser planer om nyt rensningsanlæg til vand fra åen til søen.
Planer om Natur og miljøstation/ Naturværksted.
Hør om planer for sø og eng – Ny udviklingsplan.
Frømand samler flora og fauna fra søens bund, og viser måske fotobilleder.
Flora og fauna i sø og eng.
Værksted med bygning af fuglekasser.
Sejlklubben sætter både i vandet.
Bilaug fremviser bier og produkter.
Projekt biodiversitet i Vanløse.
Lær at slå med le med en instruktør.

DN København
  • Tilmelding ikke nødvendig