25. november 2024 19:00
8963 Auning, Torvegade 1A
Årsmødet afholdes i mødelokalet på Auning Bibliotek, Kulturperronen, Torvegade 1 a, 8963 Auning. Parkering vil kunne ske på parkeringspladsen bag den tidligere stationsbygning, følg skiltene.
Hevring Hede. Det militære område, hvor Danmarks Naturfredningsforening i 2024 fik oprettet en såkaldt sovende fredning. Foto: Arne Holm-Hansen
Årsmøde.

25. november 2024 19:00 - 22:00

Årsmøde 2024 i DN - Norddjurs.
Ved årsmødet vil der blive orienteret om lokalafdelingens arbejde i det forløbne år. Der vil blive fortalt om nogle af de mange sager, som lokalafdelingen har arbejdet med, og der vil ligeledes blive orienteret om de ture og arrangementer som lokalafdelingen dels har arrangeret dels deltaget i.
Ved årsmødet vil der også være den formelle del, hvor der vil blive valg til bestyrelsen. Man kan deltage som bestyrelsesmedlem, men man kan også blot deltage i enkelte opgaver, projekter eller ture.

DN Norddjurs
  • Tilmelding ikke nødvendig