13. november 2024 17:00
9220 Aalborg Øst, Kroghstræde 3
auditorium 1.104. Tjek evt DM´s hjemmeside dn.dk/aalborg
Foto: Anne Marie Steffensen
Årsmøde afholdes kl 17-19. Dagorden ifølge vedtægterne. Alle er velkomne.
Efter årsmødet vil Thomas Holst Christensen, driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmose holde foredrag om bl.a ulve kl 19. Tilmelding: FU Aalborg, Køb med aftalekode, 17133. DN og DOF medlemmer har gratis adgang.

13. november 2024 17:00 - 21:00

I maj 2021 blev den første ulv set i Tofte Skov i Lille Vildmose, hvor den siden har bidraget til udviklingen i et af Danmarks mest unikke naturområder. I januar 2024 fik ulven selskab af endnu en ulv, som vurderes at være en ung hunulv. Ulvene følges af forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond. Thomas Holst Christensen vil her fortælle om forskningen og ulvens rolle i det 4.000 ha store område Tofte Skov og Mose i den sydlige ende af Lille Vildmose. Området er i forvejen kendt for at være et af Danmarks mest varierede naturområder, hvor der er registreret mere end 10.000 arter. Blandt disse er også europæiske bisoner – også kendt som visenter – som kom til området i 2019. I løbet af foredraget vil den aktuelle status for ulve i Danmark også blive omtalt, og der vil blive vist en ny film om visenterne (de europæiske bisoner) i Tofte.

DN Aalborg
  • Tilmelding

    Tilmelding til foredraget via Folkeuniversitetet i Aalborg