4. november 2024 19:00
4330 Hvalsø, Skolevej 12
Mødested: Hvalsø Kulturhus
Udsigt over Bognæs. Foto: Erik Olsen
DN Lejre afholder årsmøde.
Aftenens oplægsholder er Thomas Vestergaard-Nielsen, Nationalpark Skjoldungernes Land, der fortæller om de store naturprojekter på Bognæs-halvøen.

4. november 2024 19:00 - 21:30

Kom og hør aftenens oplægsholder Thomas Vestergaard-Nielsen, Nationalpark Skjoldungernes Land, der fortæller om de store igangværende naturprojekter samt om de, der allerede er gennemført på Bognæs-halvøen.
Først afholdes årsmødet iht. DN's retningslinjer:
• Velkomst v/formand Erik Olsen.
• Valg af dirigent.
• Årsberetning v/formanden.
• Valg af medlemmer af bestyrelsen for en 3-årig periode samt valg af suppleanter for en 1-årig periode.
• Forslag fra medlemmerne (indkommet skriftligt til formanden 1 uge før mødet).
• Evt.
• Pause - der serveres kaffe og te mm.
• Derefter overlader vi ordet til Thomas Vestergaard-Nielsen med det spændende oplæg om naturprojekterne på Bognæs.
Tak for i aften.
Alle er velkomne, der er dog kun stemmeret for medlemmer m/gyldig betalt kontingent.
Bestyrelsens beretning kan ses på vores hjemmeside: www.lejre.dn.dk
Vi glæder os til at se dig!
Bestyrelsen i DN Lejre

DN Lejre
  • Tilmelding

    Tilmelding er ikke nødvendig - alle er velkomne