4. november 2024 19:00
3400 Hillerød, Fredensvej 12
Kedelhuset
Maria Reumert Gjerding Foto: pressefoto
Alle er velkomne til DN Hillerøds årsmøde den 4. november kl. 19.00 - 22.00 i Kedelhuset, bag biblioteket. Årsmødet består af 2 dele et oplæg af Præsident Maria reumert Gjerding efterfulgt af selve årsmødet.

4. november 2024 19:00 - 22:00

Formanden Michael Liesk starter med at byde alle velkommen. Herefter vil DN´s Præsident Maria Reumert Gjerding holde et oplæg om:
Efter den grønne trepart - hvordan kommer vi videre.
EUs naturgenopretnings plan - hvordan kommer Danmark med.
Der vil efterfølgende blive lejlighed til at stille spørgsmål.
Efter en kort pause starter selve årsmødet. Alle er velkomne til at deltage, men det er kun medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, der har stemmeret.
Michael Liesk indleder selve årsmødet med:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning /ordet frit.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Forslag fra medlemmer. Forslag skal være formand i hænde den 21.
oktober.
5.Eventuelt.
Den fulde dagsorden bliver udleveret på selve mødet.

DN Hillerød
  • Tilmelding ikke nødvendig