14. august 2024 19:00
5270 Odense N, Bispeengen 3
Mødested: Turen starter ved Søhusskolen, Bispeengen 3, 5270 Odense.
Foto: Anders Myrtue
Artsrigdommen af fugle på Bispeengen er høj, og området er en af de vigtigste og mest spændende bynære naturlokaliteter i Odense.

14. august 2024 19:00 - 20:30

I dag er Bispeengen mest kendt for sine græsarealer, den nyindvandrede Blåhalsen, som er et trækplaster
og en mængde Grågæs. Men artsrigdommen af fugle er høj, og området er en af de vigtigste og mest
spændende bynære naturlokaliteter i Odense. Vi vil opleve fuglene og høre om de forskellige arter, såvel ynglefugle som rastende trækfugle.
I den form engen har i dag, er den stærkt præget af anlægget af Odense Kanal og Odins Bro. Bispeengen og Munkemade har, som navnet siger, i fortiden tilhørt bispesædet og er nu, efter bl.a. at have tilhørt Marienlund Hovedgård, kommunal ejendom. Vi vil forsøge at følge områdets historie.
Den varer ca. 1½ time. Turleder er Anders Myrtue, kultur- og naturhistoriker.
Medbring passende tøj og sko, gerne kikkert, og en tår kaffe.
Vel mødt!

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig