4. august 2024 14:00
4500 Nykøbing Sjælland, Vesterbro Torv 4
Foto: Henrik Grüttner
Igen i år inviterer Biodiversitetsarbejdsgruppen under Grønt Råd i Odsherred til workshop om natur og naturpleje på sommerhusgrunde.
Temaet er: Hvordan bevarer vi naturen eller får etableret ny natur?

4. august 2024 14:00 - 17:00

Mødet starter med korte oplæg:
• Hvordan passer man en sommerhusgrund med respekt for naturen? v. Jørgen Stoltz, Silvadanica

• Hvordan passer og plejer man sin lyng? Hvad kan man gøre ved den gamle/senile lyng? v. Brian Jensen, naturplejer

• De invasive planter: Hvilke planter skal man passe særligt på og hvad kan man gøre for at bekæmpe dem? v. Henrik Grüttner, DN Odsherred

Derefter pause med kaffe og kage

Diskussion i tre grupper:
• Generelt om naturpleje af sommerhusgrunde (med Jørgen Stoltz)
• Særligt om lyng/lyngpleje (med Brian Jensen)
• Særligt om de invasive arter (med Henrik Grüttner)
Vi tænker mødet som en workshop – altså med god tid til diskussioner.

Har du ting du gerne vil have drøftet, er du velkommen til at skrive om dem i din tilmelding.

DN Odsherred
  • Tilmelding

    Tilmelding på mailen hg@eco-forum.dk senest d. 1. august. Skriv gerne hvor du/I kommer fra.