8. september 2019 10:00
6950 Ringkøbing, Røjklitvej 14
Røjklit Havn vil på Naturens Dag 2019 for 6. år i træk danne rammen om og være udgangspunkt for oplevelser i naturen. 8 foreninger i Kloster og omegn arbejder sammen på tværs for netop den dag at vise, hvad naturen kan bruges til og af hvem.

8. september 2019 10:00 - 20:30

Bor du på Holmsland, så har du en alsidig natur lige ved døren. Havet mod vest, fjordene mod nord og syd og åen mod øst. Imellem disse lokaliteter områder med dyrkede marker, skov og hede med et rigt fugle- og planteliv. Vores håb er at åbne lokalbefolkningens øjne for naturens store værdier, at forbedre livskvaliteten og fremme glæden ved naturen gennem aktiviteter på vand og land i vores storslåede natur. Dette års tema er Mærk Naturen, og arrangementet henvender sig til alle børn, voksne, bedsteforældre, gangbesværede og folk, som er let til bens. I forbindelse med alle turene er der sikret guidning og fortælling fra lokale ildsjæle, ligesom alle aktiviteterne på havnen er bemandet med frivillige mennesker, som hver især har deres spidskompetence. Mellem 80-100 frivillige vil denne dag sørge for at alle får hjælp til, viden om og svar på livet i naturen. Nærmere om arrangementet, når vi nærmer os dagen på holmsland.dk og på Holmsland Sogneforenings facebookside.

Røjklitvej 14, Ringkøbing 6950

Bodil Schmidt
Holmsland Sognefroening