24. oktober 2019 18:00
Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, 2610 Rødovre, (bus 9A og 200S)
Vej- og parkchef Anders Møller viser rundt i Teknisk Forvaltning og materielgården. Om få år flyttes driften til Islev og administrationen til rådhusområdet. Efter en forfriskning årsmøde med dagsorden efter DN’s love, beretning og valg af medlemmer til bestyrelsen. DN er DIN forening, så mød op.

24. oktober 2019 18:00 - 24. oktober 2019 20:00

Som optakt til DN Rødovres årsmøde vil vi komme på en rundvisning i Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning på Tæbyvej, herunder i mate-rielgården mv. med Vej- og Parkchef Anders Møller.
Teknisk Forvaltning har mange Rødovreborgere formentlig hørt om og måske besøgt, men hvad foregår der egentlig inde i dels administrati-onsbygningen, dels i de bygninger på Tæbyvej, der hører til den drifts-mæssige side af kommunens veje og parker.
I lokalavisen har borgerne i Rødovre kunnet læse, at de driftsmæssige funktioner på et tidspunkt skal flytte til Islev, og at de administrative funk-tioner skal flytte tættere på andre dele af den kommunale administration. Så benyt lejligheden til at komme ind bag murene og få mere at vide om hvilke opgaver Teknisk Forvaltning egentlig har, og hvordan de udføres.
Efter en forfriskning afholder vi årsmøde med dagsorden efter forenin-gens love, herunder med beretning om DN Rødovre aktiviteter og valg af medlemmer til lokalbestyrelsen. DN er DIN forening.

Tilbage til søgningen