15. september 2019 13:00
3460 Birkerød, Stavnsholt Gyd...
Kantparkering ud for Stavnsholt Gydevej 68, 3460 Birkerød. Vi mødes ud for nummer 68
Natur- og landskabstur i den fredede Stavnsholtkile til Stavnsholt Overdrev og Julmose Sø. Vi nyder landskabet og ser på, hvad vi møder af blomster og fugle undervejs. Turen er på ca. 5 km og går ad gode stier.
Turleder: Lisbet Heerfordt

15. september 2019 13:00 - 15. september 2019 15:00

Natur- og landskabstur i den fredede Stavnsholtkile.
Søndag den 15. september kl. 13.00 til 15.00 holder DN Furesø en vandretur i den fredede Stavnsholtkile. Turen går til Stavnsholt Overdrev og Julmose Sø. Vi fortæller om fredningen og om den plejeplan, der nu er blevet udarbejdet. Stavnsholtkilefredningen er en landskabsfredning, der sikrer den relativt ubebyggede landskabskile mellem bysamfundene i Farum og Birkerød mod bymæssig udvikling. En meget værdifuld ting ved denne fredning er, at den sikrer etablering af et stinet, der giver mulighed for gående og cyklende trafik i hele det fredede område - rigtig mange kilometer med smukke udsigter i det åbne land, fortæller Lisbet Heerfordt. Vi nyder landskabet og ser på, hvad vi møder af blomster og fugle undervejs. Turen er på ca. 5 km og går ad gode stier. Vi holder en pause undervejs, så tag gerne en forfriskning med.
Tilmelding ikke nødvendig.
Kontakt: Lisbet Heerfordt, 2161 9889, mail: furesoe@dn.dk

Stavnsholt Gydevej 68, Birkerød 3460

Tilbage til søgningen
DN Furesø
  • Tilmelding ikke nødvendig