12. september 2021 12:00
2720 København, Damhusdæmning...
Mødested: Kiosken ved Damhussøen.
Oplev Damhussø og -eng med Enggruppen og Energi- og Vandværkstedet! Enggruppen har flotte plancher om, hvad man kan finde, høslæt-demonstration og planer om naturgenopretning. Vandværkstedet sejler børnene ud på fisketur på søen. Bagefter kan jeres børn gå på oplevelse med Lions Klub.

12. september 2021 12:00 - 16:00

Enggruppen i Vanløse har udgivet en lang række publikationer om Damhussøen og -Engens flora og fauna, og desuden har de arbejdet med naturgenopretning af Harrestrup Å og større biodiversitet på Engen bl.a. via en høsletgruppe og biavl. De viser en flot planche-udstilling om deres arbejde. Desuden kan man forsøge sig med at føre en le.

Energi- og Vandværkstedet fra Roskildevejen (det tidligere Valby Vandværk) sejler børnene ud med båd for at se, hvad dykkere i våddragter kan fiske op fra søens bund, og de hører også om søens tilstand som levested.

Lions i Rødovre stiller også op samme sted med forskellige børnelege med konkurrencer. Sågar pandekagelavning over åben ild.

Læs om Enggruppen: http://www.vanloese.dk/enggruppen/index.htm
Læs mere om Eng-Vandværket: http://energiogvandvaerkstedet.dk/

Arrangør: Rødovre lokaludvalg tilmelder sig og hjælper, men arrangørerne er ovenstående grupper med Per Steengade som formand for Enggruppen, Email Per Stengade: ps@perstengade.dk/

Damhusdæmningen 2, København 2720

DN Rødovre
  • Tilmelding ikke nødvendig