15. august 2019 19:15
4640 Faxe, Lindersvoldvej 5
Lindersvolds Parkeringsplads
Kom med på tur med arkivaren og naturvejlederen, hvor DN sætter lydkulissen. Med en god blanding af kultur og natur håber vi på en skyfri sensommeraften i godt selskab.

15. august 2019 19:15 - 21:15

Natur- og kultur-tur til Lindersvold.

Hør om husmandskolonien, der i 1922 blev udstykket rundt om godset, og som stadig præger landskabet.
På Lindersvold får vi historien om dengang, her var julemærkehjem, og bliver budt på kaffe i den gamle spisesal.
Når mørket falder på, leder vi efter flagermus rundt om Lindersvold og får en fortælling om de små, flyvende pattedyr med det mørke ry. DN udlåner detektorer, så vi
kan høre de flyvende pattedyrs lyde.
Klokken 21.10 står fuldmånen op, og hvis skyerne tillader det, kan man kigge på den gennem en stjernekikkert, inden man tager hjem.

MØDESTED: P-PLADS VED LINDERSVOLD, LINDERSVOLDVEJ 5
TILMELDING: PLACE2BOOK ELLER 24 99 14 75 • TUREN ER GRATIS
Arrangør: Faxe Kommunes Arkiver, Naturvejlederen og DN Faxe

Lindersvoldvej 5, Faxe 4640