9. oktober 2019 19:00
4990 Sakskøbing, P Hansens Ve...
Mødested: Sakskøbing Sportscenter, Grønnegårdssalen
Årsmøde i Sakskøbing Sportscenter.
Mødet afholdes sammen med DN Guldborgsund.
Biolog Therese Nissen fra DN's sekretariat holder foredrag om vilde bier. Derefter holder afdelingerne årsmøde jf. vedtægten.
Foreningen er vært ved en kop kaffe. Alle er velkomne.

9. oktober 2019 19:00 - 21:30

Debatmøde om hvordan vi skaber bedre vilkår for Danmarks vilde bier.

Biolog Terese Nissen fra DN stiller skarpt på et meget aktuelt emne, nemlig tilbagegangen af insekter i det åbne land. Tilbagegang af de vilde bestøvere i Danmark, Europa og i resten af verden er en realitet.

I Tyskland er registreret en tilbagegang på 75 % af de flyvende insekter over de sidste 30 år. I Danmark er tilbagegangen sandsynligvis som i Tyskland. Årsagerne til tilbagegangen er tab af levesteder i det åbne land. Tidligere tiders små hegn, markskel, diger, markveje, grøfter er i stor grad forsvundet, markerne er større, med få muligheder for føde og levesteder og udviklingen fortsætter. I takt med at levestederne for vilde bier forsvinder, er kommet debat om, hvorvidt de ”tamme” bier konkurrer med eller måske udkonkurrer de vilde bier?

Kom og deltag i debatten. Efter foredraget afholdes årsmøde iflg. vedtægterne. DN er vært ved en kop kaffe og alle er velkomne.

P Hansens Vej 15, Sakskøbing 4990

DN Lolland
  • Tilmelding ikke nødvendig