29. oktober 2019 18:00
2100 København, Masnedøgade 20
Mødested: Kantinen i kælderen.
Årsmødet afholdes ifølge DN’s vedtægter. Sammen med årsmødet holder vi et temamøde med oplæg og paneldebat med udgangspunkt i IPES-rapporten om biodiversitet og jordens tilstand.

29. oktober 2019 18:00 - 21:00

Dagsordenen for årsmødet er flg.:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

Kun medlemmer har stemmeret og kan stille op.

Fra kl. 19:00 er der et temamøde, som er åbent for alle interesserede: I foråret blev IPBES biodiversitetsrapport om jordens tilstand offentliggjort. Et af rapportens budskaber er, at op imod 1 million arter er truet af udryddelse, og en grøn omstilling er nødvendig for at beskytte vores naturarv.

Program
Lars Dinesen, Koordinator IPBES Danmark: Hvad siger IPBES rapporten, og hvad er det for en omstilling vi står overfor globalt?

Herefter er der paneldebat. Få et bud på, hvordan vi både på individniveau og som storby kan starte og understøtte den nødvendige omstilling. Og kom med bud på, hvordan DN København praktisk kan arbejde med biodiversitet i konkrete projekter.

Masnedøgade 20, København 2100

DN København
  • Tilmelding ikke nødvendig