13. oktober 2020 19:00
4500 Nykøbing Sjælland, Klint...
Mødested: Det Vilde Køkken
Vi har mange Vådområder i Odsherred, som kunne indgå i Naturlig Grøn Genstart
Årsmødet afholdes jf DN’s vedtægter. Mødet indledes med et oplæg om NATURLIG GRØN GENSTART
Nærmere beskrivelse kommer senere

13. oktober 2020 19:00 - 22:00

Herefter afholdes selve årsmødet jf. vedtægterne:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Kun medlemmer har stemmeret.
OBS på grund af CORONA vil vi gerne have et skøn over hvor mange vi bliver, så vi kan overholde afstandskrav - derfor vil vi i år gerne have tilmelding.
Alle er velkomne og DN Odsherred er vært med kaffe og kage.

Klintvej 158, Nykøbing Sjælland 4500

DN Odsherred