14. november 2019 19:00
8722 Hedensted, Bytorvet 20
Mødested: Hedensted Sognegård
Mårhund Foto: Foto: Colourbox
Årsmøde og foredrag om arbejdet med mårhunde i Hedensted Kommune.

14. november 2019 19:00 - 22:00

Program for årsmødet.

Kl. 19.00 – 20.00 Generalforsamling – dagsorden jfr. DN`s vedtægter.
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Anna Sørensen (modtager genvalg)
Bjarne Rahbek Jørgensen (modtager genvalg)
Bent Petersen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter.
På valg er: Uffe Kristiansen
Erik Liboriussen
Jens Koed Pedersen
d. Forslag fra medlemmer.
e. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Kun medlemmer har stemmeret.

Kl. 20.00 – 20.20 Kaffepause.

Kl. 20.20 Orientering om en invasiv konfliktart – mårhundens udbredelse
i Hedensted Kommune ved jægerne John Ravn og Peder Jensen.
Læs mere om mårhunden på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/maarhund

Bytorvet 20, Hedensted 8722

DN Hedensted
  • Tilmelding ikke nødvendig