31. marts 2019 08:00
3520 Farum, Farum Stationstorv 1
Stenløse Station 8.00 og Farum Stationstorv klokken ca. 8.30
Mødested ved Stenløse Station kl. 08.00. Herfra til Stationspladsen ved Farum Station, hvor vi er kl. ca. 8.30. Så går turen til Pulken. Vi skal se traner, havørn og flere andre rovfuglearter. Pris: voksne: 200 kr. børn under 12 år 100 kr. Tilmelding: Søren Vinding 42317706 sorenvinding7@gmail.com

31. marts 2019 08:00 - 31. marts 2019 19:00

Mødested ved Stenløse Station kl. 08.00. Herfra til Stationspladsen ved Farum Station, hvor vi er kl. ca. 8.30. Så går turen mod Pulken. Arne Volf fra DOF bistår med at udpege og bestemme fuglene. Området er kendt for flokke af rastende traner om foråret og de fugtige enge som rummer masser af gæs, ænder og vadefugle. Men vi skal også besøge andre lokaliteter, alt efter hvad tiden tillader.
Krankesjö med fugletårn hvorfra vi ser masser af andefugle samt flere forskellige rovfugle.
Degeberga hvor Skånes højeste vandfald er. Gode chancer for vandstær og bjergvipstjert.
Sövdesjön er en sikker lokalitet for havørn.
Hjemturen går gennem Fyledalen som udmærker sig ved mange røde glenter, havørn, ynglende kongeørn og måske isfugl.
Vi er hjemme igen ca. kl. 19.00
Medbring madpakke, drikkevarer, kikkert, evt. teleskop. Praktisk fodtøj anbefales. Pris: voksne 200,00 kr.
børn under 12 år: 100,00 kr.
De bedste hilsener fra Søren Vinding, DN Egedal sorenvinding7@gmail.
Arrangør: DN Egedal

Farum Stationstorv 1, Farum 3520

Tilbage til søgningen
DN Furesø