20. november 2019 19:00
8300 Odder, Møllevej 3
Nybygningen Odder Museum, Møllevej 3-5, 8300 Odder
Vi holder årsmøde i DN-Odder onsdag 20. november, i år i nybygningen på Odder Museum. Dagsorden ifølge vedtægterne.

20. november 2019 19:00 - 20. november 2019 22:00

Årsmødet indledes med et besøg af en gæst - vi vender tilbage med et navn, når vi kommer tættere på daotoen.

Herefter afholdes selve årsmødet jf. vedtægterne:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning, billeder fra året
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Kun medlemmer har stemmeret.

Møllevej 3, Odder 8300

Tilbage til søgningen
DN Odder
  • Tilmelding ikke nødvendig