9. november 2019 13:00
8900 Randers, Vestergade 15
Fritidscenteret, lokale 8
Foto: Niels Christian Laursen
Hvad skal vi i DN Randers gøre mere og bedre?
Mødested Randers Fritidscenter,lokale 8

9. november 2019 13:00 - 9. november 2019 16:00

Der har i de senere år været lav aktivitet i DN Randers. Derfor vil vi gerne bruge dette møde til at kigge indad og se på, hvad vi skal gøre mere af, hvad vi skal gøre bedre og særligt hvordan vi skal gøre det. Skal vi være mere agressive med klagesager, arrangere ture og foredrag eller skal vi arrangere naturpleje?

Tænk også over, hvad du selv kan bidrage med - og ikke mindst hvad du selv har lyst til at gøre.


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens årsberetning.

3.Diskussion om arbejdet i DN. Hvad skal vi gøre bedre- og hvordan gør vid et?

4.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

5. Eventuelt.

Vestergade 15, Randers 8900

Tilbage til søgningen
DN Randers
  • Tilmelding ikke nødvendig