14. november 2019 19:00
5800 Nyborg, Østerøvej 2
Hvorfor er insekter vigtige og hvorfor er der så meget fokus på dem ? Marie Wittorf holder foredrag .

Herefter afholdes selve årsmødet jf. vedtægterne:

14. november 2019 19:00 - 22:00

Hvorfor er insekter vigtige og hvorfor er der så meget fokus på dem ? Marie Wittorf holder foredrag .

Herefter afholdes selve årsmødet jf. vedtægterne:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens årsberetning
3. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. forslag fra medlemmerne
5. eventueltEventuelle forslag til afstemning skal begrundes og være formanden i hænde senest den 7. november 2019.

Østerøvej 2, Nyborg 5800

DN Nyborg
  • Tilmelding ikke nødvendig