5. november 2020 19:00
5000 Odense, Kottesgade 2
Mødested Fyns HF, Kottesgade 2, Odense
Program
Kl. 19.00 Foredrag: Giv os naturen tilbage
Kl. 20:15 Kaffepause
Kl. 20.30 Årsmøde/Generalforsamling
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. valg til bestyrelsen og suppleanter
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

5. november 2020 19:00 - 22:00

Foredrag: Giv os naturen tilbage!
Hvordan får vi mere natur ind i haver og grønne arealer?
Vi får besøg af biolog Lilli Gruwier, der deltog som Naturhaveekspert i DR1-Programmet “Giv os Naturen tilbage”. Privat har Lilli sammen med sin familie omdannet deres have på 13 hektar efter naturhaveprincipperne, så der er plads til mange forskellige arter, samtidig med at der er plads til familien og dens hverdag.
Efter foredraget vil der være tid til spørgsmål og kommentarer, og måske kan vi oprette et Odense-netværk af deltagere, der er interesserede i at lave naturhaver.
Aftenens ideer kan bruges i den private have, grundejerforeningens anlæg eller boligforeningens fællesareal. Arrangementet er åbent for alle – også ikke-medlemmer af Naturfredningsforeningen.

Under beretningen kan du bl.a. høre om
- Kommunens biodiversitetsplan
- Vores arbejde med en strategi for mere natur og biodiversitet i skoven

Kottesgade 2, Odense 5000

DN Odense
  • Tilmelding

    Tilmelding er nødvendig af hensyn til coronasmitten på mail til odense@dn.dk. Forslag, der ønskes sat under afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før årsmødet. Kan sendes til odense@dn.dk