Arla og miljøet

Arla er et andelsselskab ejet af 12.500 mælkeproducenter og Danmarks største fødevarevirksomhed.

Virksomheden vil gerne have, at forretningen vokser, men ved også, at den kun kan få succes på længere sigt, hvis den handler ansvarligt over for miljøet og det omgivende samfund.

Arla har udviklet en global strategi for bæredygtig mælkeproduktion. Den overordnede strategi er at arbejde sammen på tværs af værdikæden.

I den forbindelse er der udpeget fire fokusområder med særlig stor betydning for Arlas fremtidige arbejde:

 • Dyr: Sikre en høj standard for dyrevelfærd
 • Klima: Reducerer CO2-udledningen fra mælkeproduktionen på andelshavernes gårde
 • Natur: Inspirerer Arlas andelshavere til at beskytte biodiversitet og sikre en mere bæredygtig foder-forsyning
 • Ressourcer: Reducere affald og spild og øge genanvendelse af ressourcer på gården

Læs mere om Arlas CSR-politik

Samarbejdet mellem Arla og Danmarks Naturfredningsforening

Arla og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at inspirere forbrugerne til ansvarlighed omkring vores affald, herunder også plast.

Derfor arbejder Arla sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Bilka om Brug Låget kampagnen, og sammen sætter fokus på, at plastaffald er en ressource, som kan genanvendes.

Rent praktisk går kampagnen ud på at forbrugerne kan indsamle plastiklågene fra Arlas mælkekartoner, aflevere dem i Bilka, og plasten vil blive genanvendt til nye produkter – i dette tilfælde omsmeltes lågene til bl.a. nye Arla mælkekasser.

Om Brug Låget samarbejdet siger Søren Bang Rasmussen, Senior Brand Manager hos Arla Foods:

- Når store spillere går sammen og sætter på dagsordenen, at affald er en ressource, så har vi virkelig mulighed for at skabe resultater. I dette tilfælde er det Bilka, sammen med Danmarks største fødevarevirksomhed, Danmarks største Miljøorganisation og genanvendelsesfirmaet Aage Vestergaard Larsen A/S, som har mere end 40 års erfaring indenfor genanvendelse af plast.

Arla Øko Harmonie og Bilka støtter via Brug Låget-initiativet Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling ved at donere alle affaldssækkene til deltagerne i årets affaldsindsamling – i genbrugsplast, naturligvis.

Resultater af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

 • Vi sorterer og genanvender mere plast og udnytter ressourcen bedre.
 • Vi formidler viden til forbrugerne om affald, minimering, håndtering og genanvendelse.
 • Vi giver forbrugerne mulighed for selv at gøre en forskel
 • Vi er i dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher
 • Vi får økonomisk støtte til Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling.

Læs mere om samarbejdet på Arlas hjemmeside

En stor tak til Arla Harmonie for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Arla og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling