Arla og miljøet

Arla er et andelsselskab ejet af 12.500 mælkeproducenter og Danmarks største fødevarevirksomhed.

Virksomheden vil gerne have, at forretningen vokser, men ved også, at den kun kan få succes på længere sigt, hvis den handler ansvarligt over for miljøet og det omgivende samfund.

Arla har udviklet en global strategi for bæredygtig mælkeproduktion. Den overordnede strategi er at arbejde sammen på tværs af værdikæden.

I den forbindelse er der udpeget fire fokusområder med særlig stor betydning for Arlas fremtidige arbejde:

 • Dyr: Sikre en høj standard for dyrevelfærd
 • Klima: Reducerer CO2-udledningen fra mælkeproduktionen på andelshavernes gårde
 • Natur: Inspirerer Arlas andelshavere til at beskytte biodiversitet og sikre en mere bæredygtig foder-forsyning
 • Ressourcer: Reducere affald og spild og øge genanvendelse af ressourcer på gården

Læs mere om Arlas CSR-politik

Samarbejdet mellem Arla og Danmarks Naturfredningsforening

Arla og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at øge genbruget og genanvendelsen af plast.

For Arla koster det på CO2-regnskabet og på bundlinjen, når de hvert år skal producere 300.000 nye mælkekasser - alene til at erstatte dem, der forsvinder.

Derfor støtter Danmarks Naturfredningsforening op om Arlas landsdækkende indsamling, der er særlig målrettet institutioner og forbrugere, som ligger inde med mange tomme mælkekasser.

Arla støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling ved at donere 1 kr. for hver ekstra mælkekasse, der kommer retur.

Som tak udlodder Arla og vi to præmier af 25.000 kr. til en skole og en institution, som deltager i Årets Affaldsindsamling til nye legeredskaber som ”erstatning” for tilbageleverede mælkekasser.

Plast er en værdifuld ressource

Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening siger:

- Det er på mange måder et godt initiativ, fordi det sætter fokus på, at plast er værdifuld ressource. Plastprodukter skal genbruges så længe som muligt, og derefter genanvendes til nye produkter i stedet for at blive brændt på forbrændingsanlæg, for da er ressourcen væk for evigt.

Dertil kommer, at hjemkaldelsen af mælkekasser er et fint eksempel på, at virksomheder kan udvise ansvarlighed overfor miljøet ved at tage sine emballager retur – også med gode resultater for bundlinjen som følge heraf. Sidst, men ikke mindst, er vi glade for opbakningen til vores årlige Affaldsindsamling i naturen.

Resultatet af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

 • Øge den direkte genanvendelsesprocent af eksisterende Arla mælkekasser
 • Reducere ressourceforbrug og omkostninger til produktion af nye Arla mælkekasser
 • At inspirere forbrugerne til at genanvende plastik
 • Øge antallet af deltagere til DN’s Affaldsindsamling
 • Støtte DN’s Affaldsindsamling økonomisk
 • Dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher

En stor tak til Arla for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Arla og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling