Bilkas indsats for miljøet

Bilka består af 19 store hypermarkeder. Kæden er en del af Salling Groups næsten 1.400 butikker, der også rummer kæderne Føtex, Netto og Salling.

Dansk Supermarked har en stor markedsandel indenfor dagligvarehandlen og har fokus på et stort socialt ansvar – også over for miljøet.

Dansk Supermarked arbejder med sin CSR-indsats ud fra FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og har identificeret tre centrale prioriteringer.

Den ene er målet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion. Det vil Dansk Supermarked bl.a. gøre ved at stille krav til produkter og holde fokus på miljø og ansvarlighed i processerne.

Samarbejdet mellem Bilka og Danmarks Naturfredningsforening

Bilka og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at inspirere forbrugerne til ansvarlig affaldshåndtering, herunder også plast. Derfor arbejder Bilka og Danmarks Naturfredningsforening sammen med Arla om Brug Låget-kampagnen og sætter fokus på, at plastaffald er en ressource, som kan og skal genanvendes.

Kampagnen går ud på, at forbrugerne kan indsamle plastiklåg fra Arlas mælkekartoner, aflevere dem i Bilka, hvorefter Arla genanvender plastikken til nye produkter - bl.a. omsmeltes låg fra mælkekartoner til nye mælkekasser.

Bilka stiller alle sine 19 hypermarkeder til rådighed som opsamlingssted for mælkelåg, udlodder gavekort af 1.000 kr. til indsamlerne og sørger for, at lågene bliver sendt til omsmeltning hos plastgenanvendelses-firmaet Aage Vestergaard Larsen A/S.

Med et samlet salg på cirka 6,5 mio. mejeriprodukter med plastiklåg fra varehusene, er Bilka en vigtig spiller i forhold til at huske forbrugerne på, at plastikaffald er en ressource, som kan genanvendes.

- I Bilka er vi glade for at være med i indsamlingen, fordi vi med den meget synlige placering af indsamlingskartonerne i vores 19 hypermarkeder gør det nemt for danskerne at aflevere deres mælkelåg, og dermed er vi alle med til at passe på miljøet,” siger direktør i Bilka, Mark Nielsen.

Bilka og Arla støtter via Brug Låget-kampagnen Affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening ved at donere affaldssække af genbrugsplast til deltagerne i årets affaldsindsamling.

Læs mere om samarbejdet om Brug Låget med Bilka

Resultater af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

  • Vi sorterer og genanvender mere plast og udnytter ressourcen bedre.
  • Vi formidler viden til forbrugerne om affald, minimering, håndtering og genanvendelse.
  • Vi giver forbrugerne mulighed for selv at gøre en forskel.
  • Vi er i dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher.
  • Vi får økonomisk støtte til Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling.

En stor tak til Bilka for støtten og samarbejdet til gavn for naturen og miljøet.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Bilka og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

  • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling