Roskilde Festival og miljøet
Roskilde Festival er en nonprofit musikfestival med over 100.000 deltagere, som afholdes hver sommer på Dyrskuepladsen i Roskilde.

Festivalen arbejder med en seriøs strategi, hvor bæredygtighed skal være det naturlige valg, og det gælder både miljømæssig- og social bæredygtighed.

Den miljømæssige bæredygtighed handler om at skabe mindst mulig negativt miljøaftryk på omverdenen med speciel fokus på affald, energi, vandforbrug, transport, mad og drikkevarer.


Støtte til miljøarbejdet med børn og unge
Foreningen Roskilde Festival uddeler hvert år overskuddet til almennyttige formål, og har i 2018 valgt at støtte Danmarks Naturfredningsforening med 200.000 kr.

Pengene går til arbejdet på børne- og ungeområdet og understøtter udgivelsen af et nyt undervisningsmateriale om affald til skoler og institutioner ifm. Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling 2018.

Tak til Roskilde Festival for støtten til Affaldsindsamlingen.
FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling

Roskilde Festival Fonden arbejde understøtter FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type DNPortal.Website.Models.GridComponent.FocalpointImageModel.