Velux Fondene

Velux Fondene er Velux Fonden og Villum Fonden. De dækker over to forskellige fonde med forskellige bestyrelser og samme sekretariat.

Villum Fonden støtter forskning indenfor de tekniske områder, og Velux Fonden støtter ældreforskning, øjenforskning, tandlægeforskning - og nu også mere almennyttige områder som miljø.

Samarbejdet mellem Velux og Danmarks Naturfredningsforening

Vi har i 2016 haft et samarbejde med Velux Fonden om at støtte aktive ældres projekter i et samarbejde, vi kalder Grønt Guld.

- Velux Fonden prioriterer midler til aktive ældre, som gør en særlig aktiv indsats til glæde for både dem selv og andre samt naturen. I partnerskabet med Danmarks Naturfredningsforening vil vi gerne anerkende og opmuntre de frivillige og aktive ældre, som engagerer sig i arbejde, der værner om naturen, og som med deres indsats er med til at sikre naturen for kommende generationer, siger fondsdirektør Ane Hendriksen.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen supplerer:

- I Danmarks Naturfredningsforening har vi over 1.500 kernefrivillige og over 125.000 medlemmer. En stor del af de frivillige hører til det "Grønne Guld" — engagerede, loyale og særdeles aktive ældre, der gør en uvurderlig indsats for dansk natur. Vi er meget taknemmelige og glade for, at vi nu gennem samarbejdet med Velux Fonden kan sætte nye spændende aktiviteter i gang og give de mange dygtige og særdeles aktive ældre et klap på skulderen.


Resultater af samarbejdet

Velux har støttet med 2 mill. kr. Resultatet af støtten er ca. 60 lokale projekter

En stor tak til Velux Fondene for støtten til aktive ældre