DonAid

DonAid arbejder med at tilvejebringe midler til donation i retning af udvalgte samarbejdspartnere.

Tanken bag organisationen er at gøre det muligt for forbrugere og virksomheder i fællesskab at bidrage til at løse vigtige samfundsproblemer gennem støtteprogrammer, der udføres af professionelle velgørenhedsorganisationer, som blandt andre Danmarks Naturfredningsforening.

Projekterne er målrettet på at hjælpe sårbare børn, unge, kvinder og familier i udsatte områder til en bedre fremtid, holde fokus på et bæredygtigt miljø og dyreliv og til at støtte danskerne i kampen mod kræft.

Samarbejdet mellem Donaid og Danmarks Naturfredningsforening

Donaid og Danmarks Naturfredningsforening har fælles interesser omkring bæredygtig produktion og forbrug, klimaindsats og naturbeskyttelse og samarbejder derfor om projekter med disse mål.

I fællesskab rejser vi midler til specifikke projekter, som f.eks. arbejdet med at sikre rent drikkevand.

Donaid bidrager ved at sætte sig i midten af samarbejdet mellem en virksomhed og Danmarks Naturfredningsforening og gennem varer i detailhandlen med donaid-mærket.


Resultater af samarbejdet

Samarbejdet er til gavn for naturen og miljøet på flere områder:

 • Flere midler til at støtte Danmarks Naturfredningsforenings projekter
 • Større effekt af Danmarks Naturfredningsforenings projekter
 • Større synlighed af Danmarks Naturfredningsforening.
 • Dialog om interesser og løsninger på tværs af brancher

En stor tak til donaid for deres støtte til Danmarks Naturfrednings arbejde.

Læs mere om donaid

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Donaid og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte ni af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Mål 2: Bæredygtigt landbrug
 • Mål 6: Rent vand
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Fremme ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15. Livet på land
 • Mål: 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling