Natursponsor.dk og støtten til naturen

Konceptet bag Natursponsor.dk er udtænkt, markedsføres og administreres af Charity Guard ApS. Charity Guard har over 10 års erfaring med indsamling af midler til velgørenhedsorganisationer og er en vellidt samarbejdspartner.

I 2015 henvendte Charity Guard sig til Danmarks Naturfredningsforening med ideen om Natursponsor.dk, og siden da er konceptet blevet færdigudviklet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, og det betyder, at alle pengene fra natursponsoraterne går til projekter, som administreres af Danmarks Naturfredningsforening – dér hvor de gør størst gavn for hele Danmarks natur.

Læs mere om Natursponsor

Samarbejdet mellem Natursponsor.dk og Danmarks Naturfredningsforening

Natursponsor.dk samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om at samle danske virksomheder, som vil være med til at støtte Danmarks dyreliv, rent drikkevand og den unikke danske natur.

Som tak for sponsoratet modtager virksomhederne et e-badge, som gør at forbrugerne kan se, hvilke virksomheder, der hjælper den danske natur. Samtidig modtager de også markedsføring via bl.a. deres eget online Natursponsor bevis.

Alle virksomheder kan støtte naturen

Det er ikke en betingelse for Natursponsoratet, at virksomheden har særlige miljøvenlige produktionsmetoder. En separering sikrer, at alle Natursponsorerne kan markedsføres på sociale medier, og at interesserede parter (virksomheder og private) kan ”like” og videresende på sociale medier, uden at dette involverer Danmarks Naturfredningsforenings øvrige aktiviteter.

Tak til Natursponsor.dk og Charity Guard for samarbejdet og støtten til arbejdet for Danmarks dyreliv, rent drikkevand og den unikke danske natur.