Volkswagen og klimaet

Volkswagen er en af verdens største bilproducenter, og de har fokus på deres store ansvar overfor omgivelserne.

To af deres mest populære modeller er nu kommet som 100 procent el-drevne biler – e-up og e-Golf.

Fremtidens transport uden fossile brændstoffer

Person- og lastbiltransport står for mere end en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning, og det skader vores miljø og klima.

Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at vi skal reducere den gennemsnitlige CO2-udledning pr. person og pr. km. Det kan vi bl.a. gøre ved at få flere og mere energieffektive biler, som drives af en stigende andel af vedvarende energi.

- El-biler er et godt eksempel på en bil med et drivmiddel, som i stigende grad skal udgøre kernen i bilparken. El-bilen er energieffektiv, skaber ingen lokal forurening, støjer minimalt og bliver i takt med udviklingen af det vedvarende energisystem CO2-neutral, siger Jens la Cour, Klimarådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøvenlig transport til Danmarks Naturfredningsforening

Volkswagen og Danmarks Naturfredningsforening har fælles interesser i at fremme miljøvenlig transport for at reducere samfundets CO2 udledning.

Vi bakker hinanden op i arbejdet for flere el-biler, og Volkswagen har derfor valgt at sponseret en e-up til os, så vi kan køre miljøvenligt til møder med politikere, samarbejdspartnere og vores lokale afdelinger.


Resultater af samarbejdet

  • Skaber fokus og synlighed omkring el-bilen som miljøvenligt transportmiddel
  • Sponserer Danmarks Naturfredningsforenings transport, og reducerer støj, os og CO2 udledning i København og omegn

En stor tak til Volkswagen for støtten til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at fremme miljøvenlig transport.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Volkswagen og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte to af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Mål 13: Bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
  • Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling