e-Boks er en digital service, hvorpå alle danskere kan læse deres digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Med mere end 27 mio. månedlige logins er e-Boks dagligt i berøring med mange danskere og lever af at levere en sikker og stabil platform for dokumentudveksling og opbevaring af personlige dokumenter.

e-Boks ønsker også at bidrage til en bæredygtige udvikling i samfundet. Og helt konkret arbejder e-Boks blandt andet med FN´s Verdensmål, hvor de har sat ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12) og borgerens ret til beskyttelse af data (Verdensmål 16) i centrum.

Se mere om e-Boks’ CSR arbejde her

Om samarbejdet mellem e-Boks og Danmarks Naturfredningsforening

e-Boks har lavet en ny udgave af deres app. I den tilbydes brugerne en række nye services. Én er at give brugerne mulighed for at donere til velgørenhed, og her er Danmarks Naturfredningsforening udvalgt sammen med andre velgørenhedsorganisationer, da e-Boks også ønsker at støtte op om naturen, miljøet og klimaet i Danmark.

Læs mere om e-Boks nye app her

Tak til e-Boks for at støtte arbejdet for naturen, miljøet og klimaet i Danmark.

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

e-Boks og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte tre af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion.
Mål 13: Klimaindsats mod klimaforandringer og deres konsekvenser.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.