RGS Nordic A/S er en dansk virksomhed med 35 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark og Sverige, hvor de renser jord og oparbejder bygge- og anlægsaffald. Blandt andet modtager og behandler de årligt omkring 4,8 millioner tons jord og affald, herunder have-/parkaffald, som oftest ender med at blive brændt eller brugt til kompost og biogas. RGS Nordic arbejder med cirkulær økonomi og har mål om at gøre genanvendelse i affaldshåndtering til en bæredygtig forretning ved at omdanne affaldet til nye produkter.

RGS Nordic og Danmarks Naturfredningsforening har fælles i at fremme genanvendelsen af affald og forbedre biodiversitet i Danmark

Når anlægsprojekter som vejanlæg skal placeres, følger der ofte en jordvold med af hensyn til de omkringliggende boliger. En sådan vold er typisk anlagt med muldjord og sået med græs, men den globale insekt- og biodiversitetskrise kalder på nye og mere naturvenlige løsninger, det mener både RGS Nordic og Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor er RGS Nordic og Danmarks Naturfredningsforening gået i samarbejde om at skabe nye naturvenlige løsninger på jordvolde, som udover at mindske støj, også skaber flere gode levesteder for planter og insekter. Voldene bliver anlagt på oprenset jord, og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforeningen vil landskabet blive modelleret med naturelementer som, f.eks. døde træer, store sten, kvasbunker og lavninger med vand, som skaber livsforudsætningerne for mange forskellige arter. RGS Nordic har alle naturmaterialerne liggende på deres anlæg. Nu skal de bare ud og have nyt liv på en jordvold til gavn for biodiversiteten.

Samarbejdet er til gavn for naturen, miljøet og biodiversiteten på flere områder:

  1. Vi sikrer flere og bedre levesteder for truede insekter, dyr og planter i Danmark.
  2. Vi genbruger naturens ressourcer, bl.a. jord, sten og dele af affaldet fra haver og parker.
  3. Vi får økonomisk støtte til mere arbejde for naturen og miljøet i Danmark.
  4. Vi arbejder sammen på tværs af sektorer og skaber nye løsninger.


En stor tak til RGS Nordic A/S for støtten og samarbejdet til gavn for naturen, miljøet og biodiversiteten.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

RGS Nordic A/S og Danmarks Naturfredningsforenings samarbejde er med til at understøtte tre af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Mål 12: Fremme bæredygtigt produktion og forbrug.
Mål 15: Stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder.
Mål 17: Partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.