Roskilde Festival og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om at gøre festivalen grønnere og finde nye bæredygtige veje, både på og uden for festivalen, på tværs af divisioner og indsatser og initiativer.

Samarbejdet består i at igangsætte en bevægelse, der har til formål at skabe en grønnere kultur på festivalen.

Det gør vi ved at være i dialog med festivalens store leverandører og aktivt deltage i ReAct-initiativet, der arbejder med affaldshåndtering på campingarealerne.

Resultatet af samarbejdet er:

  • Affaldsreducering
  • Grønnere campingtiltag
  • Økologiomlægning
  • Bionedbrydeligt emballage
  • Bedre offentlig transport til festivalen.

Tak til Roskildefestivalen for samarbejdet med at sætte så grønne fodspor som muligt og inspirere andre til at gå samme vej.


Roskilde Festivals arbejde er med til at understøtte FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling