Adam Feinberg arbejder primært med analyse af geodata og GIS-modellering i forbindelse med økosystemtjenester, multifunktionel arealanvendelse og beskyttelse af biodiversitet.

Adam har i samspil med de landbrugsfaglige eksperter i afdelingen for Natur og Miljø, stået for udfærdigelsen af en GIS-model der kan bistå beslutningstagning vedr. udtagning af landbrugsjord og genoprettelse af natur. Derudover bidrager han med analyser og kortmaterialer til alt fra beskyttelse af havnatur til klimasikring.

Nøgleord:
GIS, GIS-model, økosystemtjenester, multifunktionel arealanvendelse, bæredygtig udvikling

CV

Uddannelse

Cand. Scient. i Sustainable Development. Uppsala Universitet & Sveriges Landbrugsuniversitet
2019

Natur & miljø