Arbejdsområder

Ann Berit Frostholm arbejder med naturpolitik på nationalt og internationalt niveau samt fredninger og naturformidling.

Hendes arbejdsområder er blandt andet opfølgning på internationale målsætninger i EU og Danmark, herunder udmøntning af EU’s strategi for biodiversitet samt revision og udmøntning af en national strategi og handlingsplan for natur og biologisk mangfoldighed.

Ann Berit har udviklet og har ansvar for opdatering af Biodiversitetsbarometeret, hvor skiftende regeringers indsats for at udmønte de internationale målsætninger på biodiversitetsområdet.

Hun er projektleder på publikationen ”Sådan ligger landet – tal om naturen 2016”.

På fredningsområdet er hun projektleder på fredningssager.

Tillidsposter

92-gruppen for Bæredygtig udvikling, repræsentant ved partskonferencer under biodiversitetskonventionen siden 2010

European Environmental Bureau, deltager i arbejdsgruppen om biodiversitet siden 2009

CV

Karriere

Miljøpolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2007-

Ekstern lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitet 2010-2012

Plankoordinator, Danmarks Naturfredningsforening 2007

Organisationsmedarbejder Danmarks Naturfredningsforening, 2006

Uddannelse

Cand.tech. soc., Roskilde Universitetscenter 2006

Natur & miljø