Daniella er natur- og planrådgiver i afdelingen Natur og Miljø. Hun er en del af det team af medarbejdere, der arbejder med lokale sager. Daniella hjælper og rådgiver DN's lokale afdelinger om håndtering af sager, og støtter afdelingernes arbejde med høringssvar og klager. Hendes primære arbejdsområder er landzone, strandbeskyttelseslinjen og adgang. Derudover bidrager hun også til arbejdet med kommune- og lokalplaner.

Daniella har også ansvar for DN's adgangspolitik, der både løftes gennem klagesager og politisk lobbyindsats. Derudover bidrager hun til foreningens løbende politiske arbejde på naturområdet, herunder fx udarbejdelse af høringssvar til ny lovgivning og forslag til nye politiske initiativer m.v.

CV

Karriere

2019-2022: Biolog i Miljøministeriet, Vild Natur og Biodiversitet

2018-2019: Planlægger i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling

2017: Biolog i Miljøstyrelsen, Naturbeskyttelse

Uddannelse

2017: Kandidat i biologi (cand.scient), Københavns Universitet

Natur & miljø